Třída SMap.Control.Compass

Kruhový volič

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .compass".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí kontejner prvku
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Compass(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.panAmount volitelný, výchozí: 1
Násobící koeficient vektoru posunu
{string} options.title volitelný, výchozí: ""
Popisek ovládacího prvku
{float} options.moveThreshold volitelný, výchozí: 300
Délka posunu, po kterém překreslujeme
Metody - detailně
setOwner()
Viz též:
SMap.Control#setOwner

{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy