Třída SMap.Projection.Krovak

Křovákova projekce

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Konstruktor - detail
SMap.Projection.Krovak()
Metody - detailně
project()

unproject()