Třída SMap.Geometry

Geometrický útvar
Rozšiřuje SMap.IOwned
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Geometry(type, id, coords, options)
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
<statická>
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí id geometrie
Vrátí typ geometrie
Vrátí souřadnice
Vrátí pixelové souřadnice
Vrátí optiony
Nastaví podmnožinu optionů
Vrátí uzly vizuální reprezentace
Došlo ke kliknutí na geometrii. Tuto metodu volá vrstva, aby značce řekla, že se tak stalo.
Smaže vizuální reprezentaci této geometrie
draw()
Vykreslí geometrii do daného vectorového canvasu
Změna souřadnic geometrie
computeCenterZoom(map, usePadding)
Spočte střed a zoom mapy pro tuto geometrii
Nastavi bbox geometrie.
Vrati bboxu geometrie
Je geometrie viditelna na obrazovce?
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.Geometry(type, id, coords, options)
Parametry:
{int} type
Konstanta SMap.GEOMETRY_*
{id} id
{coords} coords
Pole souřadnic, čísel či polí souřadnic (liší se dle jednotlivých druhů geometrií)
{object} options
Nastavení vzhledu: může obsahovat položky "title", "minDist", "color", "opacity", "width", "style", "outlineColor", "outlineOpacity", "outlineWidth", "outlineStyle"
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Geometry.Multi

<statická> SMap.Geometry.Feature
Metody - detailně
$destructor()

getId()
Vrátí id geometrie
getType()
Vrátí typ geometrie

getCoords()
Vrátí souřadnice

getPixels()
Vrátí pixelové souřadnice

getOptions()
Vrátí optiony

setOptions()
Nastaví podmnožinu optionů

{Array[node]} getNodes()
Vrátí uzly vizuální reprezentace
Vrací:
{Array[node]}

click()
Došlo ke kliknutí na geometrii. Tuto metodu volá vrstva, aby značce řekla, že se tak stalo.

clear()
Smaže vizuální reprezentaci této geometrie

draw()
Vykreslí geometrii do daného vectorového canvasu

setCoords()
Změna souřadnic geometrie

computeCenterZoom(map, usePadding)
Spočte střed a zoom mapy pro tuto geometrii
Parametry:
{SMap} map
{bool} usePadding

countBBox()
Nastavi bbox geometrie.

{Object} getBBox()
Vrati bboxu geometrie
Vrací:
{Object} BBox x, y, width, height

{Boolean} isGeometryVisible()
Je geometrie viditelna na obrazovce?
Vrací:
{Boolean}

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner