Třída SMap.Marker.POI

Značka z typického POI serveru
Rozšiřuje SMap.Marker
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Marker.POI(coords, id, options)
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
Hlavní obalovací prvek pro nové markery. Název elementu je psán malými písmeny.
<statická>
Jednotlivé vizuální typy [DETAIL, BIG, MIDDLE, UNIVERSAL, SMALL, SMALLER, LITTLE]. Všechny typy kromě verze [UNIVERSAL, SMALLER, LITTLE] jsou schopné zobrazit obrázek/ikonu.
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
<statická>
<statická>
Získání konfigurace vizuálního zobrazení markeru.
setSource(source)
Nastavení zdroje POIe.
Získání zdroje POIe.
setPlainId(plainId)
Nastavení ID POIe.
Získání ID POIe.
setVisual(visual)
Změna vizuálu značky.
setActive(state, noAnim)
Zapnutí/vypnutí animace zvětšování obsahu markeru.
Nastavení callback funkce pro naplnění obsahu vizitky.
Posunuti karty
Odstranění zobrazené popup karty.
Standartni setOwner, ktery posloucha na zoom start, kdy se u novych znacek s kartou musi na zacatku zoomu karta skryt
Jedná se o vizuální reprezentaci detailu?
Vrátí souřadnice značky
Vrátí kontejner značky
Vrátí ukotvení značky
Vrátí popisek značky
Vrátí id značky
Vrátí rozměr značky, je-li znám
setURL(url)
Změní značce URL. Má smysl jen u těch značek, které jsou tvořeny obrázkem. Není proveden žádný přepočet pozice.
setCoords(coords)
Změní značce umístění
Je tento prvek součásní klikatelné části značky?
Došlo ke kliknutí na značku. Tuto metodu volá vrstva, aby značce řekla, že se tak stalo.
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Marker.POI(coords, id, options)
Parametry:
{SMap.Coords} coords
{id} id
{object} options
{object} options.type
Novy vizualni typ z SMap.Marker.POI.VISUAL
{bool} options.paid
Jedna se o placeny poi?
{string} options.url
Obrázek POIe; Nový vizuální typ - obrázek
{string} options.urlPoitype
Nový vizuální typ - ikona
{bool} options.detail
Nový vizuální typ - detail
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Marker.POI.nodeName
Hlavní obalovací prvek pro nové markery. Název elementu je psán malými písmeny.

<statická> SMap.Marker.POI.VISUAL
Jednotlivé vizuální typy [DETAIL, BIG, MIDDLE, UNIVERSAL, SMALL, SMALLER, LITTLE]. Všechny typy kromě verze [UNIVERSAL, SMALLER, LITTLE] jsou schopné zobrazit obrázek/ikonu.
Metody - detailně
<statická> SMap.Marker.POI.fromXML()

<statická> SMap.Marker.POI.fromData()
$destructor()

{Object} getVisual()
Získání konfigurace vizuálního zobrazení markeru.
Vrací:
{Object}

setSource(source)
Nastavení zdroje POIe.
Parametry:
{string} source

{string} getSource()
Získání zdroje POIe.
Vrací:
{string}

setPlainId(plainId)
Nastavení ID POIe.
Parametry:
{number} plainId

{number} getPlainId()
Získání ID POIe.
Vrací:
{number}

click()

setVisual(visual)
Změna vizuálu značky.
Parametry:
{object} visual volitelný
{boolean} visual.paid volitelný, výchozí: false
Placený POI
{Object} visual.type volitelný
Typ se čerpá z enumu SMap.Marker.POI.VISUAL, který určuje jeho výslednou podobu.
{String|HTMLElement} visual.url volitelný
Cesta k obrázku; vlastní DOM element u nového vizuálního typu
{String|HTMLElement} visual.urlPoitype volitelný
Cesta k obrázku (ikona); vlastní DOM element u nového vizuálního typu
{boolean} visual.detail volitelný
U nového vizuálního typu se jedná o zobrazení detailu

setActive(state, noAnim)
Zapnutí/vypnutí animace zvětšování obsahu markeru.
Parametry:
{bool} state
Hodnota stavu.
{bool} noAnim volitelný, výchozí: false
Vypnout animaci zvětšování markeru.

setPopupCallback(cb)
Nastavení callback funkce pro naplnění obsahu vizitky.
Parametry:
{function} cb
Funkci se předává na prvním argumentu instance třídy SMap.Card; pokud funkce vrací {JAK.Promise}, vizitka se zobrazí až po splnění promise.

setCardOptions()

moveCard()
Posunuti karty

removeCard()
Odstranění zobrazené popup karty.

setOwner()
Standartni setOwner, ktery posloucha na zoom start, kdy se u novych znacek s kartou musi na zacatku zoomu karta skryt

{Boolean} isDetail()
Jedná se o vizuální reprezentaci detailu?
Vrací:
{Boolean}

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{SMap.Coords} getCoords()
Vrátí souřadnice značky
Vrací:
{SMap.Coords} Souřadnice značky

{object} getContainer()
Vrátí kontejner značky
Vrací:
{object} Kontejner značky - objekt s položkami SMap.LAYER_*

{SMap.Pixel} getAnchor()
Vrátí ukotvení značky
Vrací:
{SMap.Pixel} Ukotvení značky

{string} getTitle()
Vrátí popisek značky
Vrací:
{string} Popisek značky

getId()
Vrátí id značky

getSize()
Vrátí rozměr značky, je-li znám

setURL(url)
Změní značce URL. Má smysl jen u těch značek, které jsou tvořeny obrázkem. Není proveden žádný přepočet pozice.
Parametry:
{string} url
Nové URL

setCoords(coords)
Změní značce umístění
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Nová pozice

getActive()
Je tento prvek součásní klikatelné části značky?

click()
Došlo ke kliknutí na značku. Tuto metodu volá vrstva, aby značce řekla, že se tak stalo.

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy