Třída SMap.Control.Sync

Synchronizuje mapu s portem, potažmo mapu s portem a oknem
Rozšiřuje SMap.Control
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setBottomSpace(bottomSpace)
Změna odsazení mapy odspodu
Vrátí vizuální reprezentaci prvku, je-li jaká
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Sync(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.bottomSpace volitelný, výchozí: null
Počet pixelů, o které se (odspodu) bude lišit výška mapy od výšky okna
{int} options.resizeTimeout volitelný, výchozí: 100
Po tolika milisekundách od poslední události resize se nasynchronizuje mapa
Metody - detailně
setOwner()
Viz též:
SMap.Control#setOwner

setBottomSpace(bottomSpace)
Změna odsazení mapy odspodu
Parametry:
{int} bottomSpace volitelný
Počet pixelů, o které se (odspodu) bude lišit výška mapy od výšky okna

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{node} getContainer()
Vrátí vizuální reprezentaci prvku, je-li jaká
Vrací:
{node} Kontejner prvku

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy