Třída SMap.Control.Layer

Jednoduchý přepínač vrstev.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .layer-switch".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addLayer(id, label, src, title)
Přidá vrstvu do ovládacího prvku
Přidá vestavěnou vrstvu do ovládacáho prvku.
Vrátí kontejner prvku
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Layer(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurace
{int} options.width volitelný, výchozí: 81
Šířka jednoho okénka
{int} options.items volitelný, výchozí: 3
Počet okének (šířka prvku)
{int} options.page volitelný, výchozí: 3
Po kolika okénkách se stránkuje
Metody - detailně
$destructor()

setOwner()
Viz též:
SMap.Control#setOwner

addLayer(id, label, src, title)
Přidá vrstvu do ovládacího prvku
Parametry:
{id} id
ID vrstvy
{string} label
Popisek
{string} src
název obrázku vrstvy v ovladacim prvku
{string} title
titulek

addDefaultLayer(id)
Přidá vestavěnou vrstvu do ovládacáho prvku.
Parametry:
{id} id
ID vestavěné vrstvy (SMap.DEF_*)
Viz též:
SMap#addDefaultLayer

{node} getContent()
Vrací:
{node} Box pod vrstvami, kam si lze přidat vlastní obsah (např. checkboxové přepínače)

getActiveId()

{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy