Třída SMap.Control.Pointer

Ukazatel ukotvení bodu
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<konstanta>
Možnosti vytvoření kapky.
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setCoords(center, alwaysShow)
Zobrazeni kapičky ke středu
Překreslení kapky na obrazovce.
Konstruktor - detail
SMap.Control.Pointer(options)
Konstruktor
Parametry:
{object} options volitelný
Nastavení
{int} options.type volitelný
Typ kapky
{int} options.testAreaInc volitelný
Rozšíření oblasti o [px] pro test kapičky vůči viewportu (rozšíří viewport o x px na všechny strany)
{int} options.angleCorrection volitelný
O kolik stupňů posunout úhel otočení kapky?
{int} options.snapHUDtoScreen volitelný
Pokud je mezi HUD prvky a okrajem obrazovky místo, bude HUD prvek přichycen - 0 nebude, od kolika px ? jinak bude v "prostoru"
{boolean} options.showDistance volitelný
Zobrazit popisek s merenim vzdalenosti.
Vlastnosti - detailně
<konstanta> SMap.Control.Pointer.TYPES
Možnosti vytvoření kapky.
Metody - detailně
setCoords(center, alwaysShow)
Zobrazeni kapičky ke středu
Parametry:
{SMap.Coords} center volitelný
Souřadnice, kam se má kapička točit; při nezadání se kapka skryje
{bool} alwaysShow volitelný, výchozí: false
vždy zobrazit kapku, i když není mimo obrazovku; nastavuje se jako stav
redraw()
Překreslení kapky na obrazovce.

setOwner()