Třída SMap.Control

Obecný ovládací prvek
Rozšiřuje SMap.IOwned

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí vizuální reprezentaci prvku, je-li jaká
setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control()
Metody - detailně
$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{node} getContainer()
Vrátí vizuální reprezentaci prvku, je-li jaká
Vrací:
{node} Kontejner prvku

setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Parametry:
{SMap} owner
Nastaví rodiče ovládacího prvku

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy